Menu

Postavy

ANASTÁZIE / KÖSEM
Anastasia Tsilimpiou / Beren Saat
anastazie
Temperamentní, odvážná a svobodomyslná dcera obchodníka. Žije na řeckém ostrově Kefalonia – tam, kde se stéká Jaderské a Jónské moře. Žije bohatý život, je vzdělaná a mluví několika jazyky. Během svého šťastného a klidného života je unesena a odvlečena do Istanbulu. Anastázie zuří, že byla násilně přivlečena do harému. V prvních dnech v harému se jí velmi stýská po rodině. Touží po své matce, otci, sestře i jasmínem vonícím ostrově. Snaží se jakkoliv dostat zpět domů. Je docela tvrdohlavá a nevrlá. Potrvá nějaký čas, než si zvykne na harém a přijme Ahmeda. Bude se snažit být nablízku nejen jemu, ale i celé říši. Její divoké srdce bude krotit právě láska k Ahmedovi. Anastázie je velmi zvídavá – zatímco je Ahmed vzděláván nejrůznějšími učiteli, ona je mu stále nablízku a díky tomu je vzdělaná v mnoha oblastech.  Od Safiye se naučí mnoho věcí ohledně toho, jak se stát sultánkou. Získá excelentní vůdčí schopnosti, během těžkých časů převezme kontrolu nad státními záležitostmi. To je také důvod, proč získá jméno Kösem, které znamená „vůdce“. V osmanském paláci ji čeká dlouhý a bouřlivý život.
AHMED
Ekin Koç
ahmed
Ahmed je osmanský sultán, který musel převzít trůn v brzkém věku. Je naivní a nezkušený. Během prvních dnů vládnutí cítí, že je rozdrcen pod váhou trůnu. Pomoc hledá u Alláha, věří v mystické znamení a důvěřuje své intuici. Na jedné straně je soucitný, na druhé straně nemá strach ukázat svůj hněv. Podle zákonů je nucen přikázat smrt svého mladšího bratra Mustafy, avšak rozhodne se mu odpustit. Nikdy neukazuje milost těm, kteří se jej snaží ohrožovat a oslabovat. Má docela zvídavou povahu a je horlivý do učení. Ve své knihovně má nespočet knih. Jeho velmi oblíbená je „Sulejmanname“, epopej o vítězstvích jeho předka sultána Sulejmana. V paláci má tajnou zahradu, o které je velmi málo známo. Tato zahrada jsou jeho soukromá nebesa, kde nachází vnitřní klid a kde je oddělen od všech svých problémů. Ahmed je vášnivý milovník, který se zamiluje do dívky v obraze, která byla unesena osmanskými piráty – Kösem. Semínko velké lásky je zaseto ve chvíli, kdy Ahmed obraz uvidí.
ALEX / ISKENDER
Berk Cankat
alex-iskender
Alex vyrůstá jako syn rakouského kováře. Jeho život se změní ve chvíli, když zjistí, že je adoptovaný. Prchá ze svého domova a od své rodiny, aby zjistil, kdo jsou jeho skuteční rodiče a kdo je vlastně on. Myslí si, že by mohl být nemanželské dítě nějakého tureckého pána a rozhodne se vydat přímo do Istanbulu. To jej přivede do mnoha problémů, až se nakonec přidá ke skupině mladých, kteří jsou trénováni pro osmanské vojsko. Na své cestě do Istanbulu potká shodou okolností Anastázii a na první pohled se do ní zamiluje. Později s ní ale ztratí kontakt, přesto na ni nikdy nezapomene. Alex se přidá do školy pro janičáře v Istanbulu a přijme jméno Iskender. V této škole pozná nejen skutečné přátele, ale i nebezpečné nepřátele. Iskender je velmi inteligentní, ambiciózní a tvrdohlavý. Přitahuje na sebe pozornost sultána Ahmeda a postupně začíná vznikat přátelství, které bude trvat dlouhé roky. Jediná osoba, která do tohoto přátelství vstoupí, bude Kösem. Cesta za poznáním pravé identity přivede Iskendera do míst, které by si nikdy nedokázal představit.
SAFIYE
Hülya Avşar
safiye
Safiye je babička Sultána Ahmeda. Je benátského původu a pochází z bohaté rodiny. Je velmi moudrá a prozíravá. Všechna její gesta, zvedání obočí či pohyby rtů něco znamenají. Ovládá umění rétoriky a nechybí jí důvtip. O všem mluví co nejpřesněji a vždy má poslední slovo. Slova vycházející z jejích úst mohou být hedvábně jemná a hřejivá, ale i ostrá a jedovatá. Jelikož pochází z bohaté rodiny, má velmi vyhraněný vkus. Nikdy nenosí stejné šaty dvakrát. Miluje drahé šperky, kávu a ráda se dívá dalekohledem zdobeným drahými kameny na lodě projíždějící Bosporem. Má bohaté životní zkušenosti díky tomu, čím si prošla, incidentům, které zažila a tomu, co si přečetla. Řídí veškeré intriky v harému i samotný stát. Ona osobně navrhne a realizuje jednu z nejnebezpečnějších machinací. Žije realitou a nedovolí ani sama sobě ztratit se ve snech. Je téměř nemožné ji oklamat. Stačí jeden pohled k tomu, aby přečetla srdce člověka, který stojí před ní, a cítila jeho pravé já. Nikdy neodpouští lidem, kteří se jí pokusí jakýmkoliv způsobem uškodit. Miluje peníze a moc, kterou peníze přinášejí. Sice je arogantní, ale není to ješitná arogance. Velmi tvrdě pracovala, aby se stala Safiyí Sultan a získala tak svou jedinečnou pozici. Velký důraz klade na loajalitu. Je schopna ovlivnit kohokoliv, na koho chce učinit dojem – ať už muže či ženu. Je neodolatelná. Avšak je velmi těžké získat si její lásku. Jednoho času si psala s britskou královnou Alžbětou a dokonce se staly přáteli a posílaly si dary. Jedním z těchto darů byla kočka, kterou královna poslala Safiyi Sultan. Safiye pojmenovala tuto kočku Alžběta a stále ji má při sobě. Miluje ji a stará se o ni. Safiye je skutečná sultánka.
HANDAN
Tülin Özen
handan
Sultánka Handan je matkou Ahmeda. Je bosenského původu, krásná a elegantní. Valide se stává ve chvíli, kdy její syn usedá na trůn. Čas od času se snaží následovat kroky Safiye a podobat se jí, avšak není v tom úspěšná. Není nejen tak zručná a silná jako Safiye, ale ani tak inteligentní. Není schopná předvídat důsledky jejího počínání. Je až přehnaně emotivní a citlivá, mnohdy jí emoce zatemní mysl. Její víra v Alláha je silná, Ahmed je pro ni to hlavní. Stále jej vidí jako malého chlapce a strachuje se o jeho zdraví. A to i ve chvílích, kdy je to zcela zbytečné. Nevěří nikomu kromě Dervishe.
HALIME
Aslıhan Gürbüz
halime
Sultánka Halime je matkou Mustafy. Byla jednou z oblíbenkyň nebohého sultána Mehmeda. Její syn Mustafa pro ni znamená to nejcennější. V minulosti totiž ztratila dítě – její nejstarší syn Mahmud byl zabit na příkaz sultána Mehmeda. Takovou bolestí si již znovu nechce projít. Je ambiciózní, vášnivá a tajemná. Zajímá se o magii, věštění a temné síly. Také proto je nazývána v harému čarodějkou a většina lidí z ní má strach. Dokáže dobře odhadnout povahu lidí a vyznat se v nich. Je velmi inteligentní a rafinovaná. To, co chce na tomto světě nejvíce, je vidět svého syna Mustafu usednout na trůn. A je rozhodnutá pro to učinit vše.
MEHMED GIRAY
Kadir Doğulu
mehmedgiray
Krymský lord, jeho bratr je Sahin Giray. Vášnivě je zamilován do Fahriye. Uvědomuje si, že by Osmané nikdy nedali požehnání této lásce, avšak svým citům nemůže poručit. Je velmi tvrdohlavý a je připraven udělat vše, jen aby získal Fahriyi. Mehmed si je včas vědom nebezpečí, avšak pohotově vstupuje do ohně. Jako krymský lord není šťastný z toho, že je držen v zajetí na území Osmanské říše. Ve srovnání se svým bratrem vypadá mírnější, avšak v jeho nitru je spící lev. A ten lev se jednoho dne probudí a jeho temná strana vyjde na povrch.
SAHIN GIRAY
Erkan Kolçak Köstengil
sahingiray
Bratr krymského lorda Mehmeda Giraye. Spolu s bratrem žije na pevnosti v Rumeli pod dohledem osmanských vojáků. Miluje svobodu, hrdost je pro něj na prvním místě. Je arogantní. Jeho idolem je mongolský vládce Genghis Khan. Touží vládnout silnému státu stejně jako on. A jediná cesta, jak toho docílit, vede přes zničení osmanské dynastie. Stále tak pozoruje osmanský trůn. Nemá strach hrát špinavé hry či vstoupit do nebezpečných spolků, chce dosáhnout svého cíle. Je ambiciózní, zlostný, vznětlivý a dokonce i krutý. Jeho bratr Mehmed je pro něj to nejcennější. Věří, že bude vládnout spolu s ním celému světu. Má velmi zvláštní choutky, rád balzamuje zvířata, která zabil při lovu.
DERVISH
Mehmet Kurtuluş
dervish
Dervish je bosenského původu. Je mentorem a osobním strážcem sultána Ahmeda. Je docela hezký a charismatický, statečný a silný. Jeho tvář, vzhled a aura poskytují pocit důvěry. Dervish měl špatné dětství, většinu času byl na mizině. Je ambiciózní a vždy chce více. Tajně je zamilovaný do sultánky Handan. Jeho nezastavitelná ctižádost a láska mu již v minulosti napáchaly mnoho nepříjemností. Nikdo o jeho tajemstvích nemá ani tušení. V mnoha ohledech je jako zavřená kniha. Čeká jej úchvatná kariéra v podobě osobního strážce, který má šanci se vyšplhat až na velkovezíra, avšak smutnému konci se nevyhne.
ZÜLFIKAR
Mete Horozoğlu
zulfikar
Velitel istanbulského sboru janičářů. Osobně se stará o výcvik chlapců. Je to statečný a spolehlivý voják, loajální vůči státu i sultánovi, čestný a férový. Je temperamentní a nekonfliktní, pro janičáře je ideálním vzorem. Zülfikar je respektován a ctěn nejen vojáky, ale i ostatními veliteli. Je to vynikající mistr s mečem v ruce.
FAHRIYE
Gülcan Arslan
fahriye
Fahriye je dcerou Safiye a tetou sultána Ahmeda. V životě si hodně protrpěla. Na příkaz své matky si vzala několik starších Pashů. Sňatek skončil vždy nešťastně, všichni její manželé zemřeli. Její život byl plný smutku a touhy po lásce – až do chvíle, než potkala krymského pána Mehmeda Giraye. Zamilovala se, aniž by pomyslela na následky, které tento zakázaný vztah může přinést. Fahriye teď touží žít svůj život a činit vlastní rozhodnutí.
MURAD PASHA
Cihan Ünal
murad
Skvělý státník a voják. Nemůže chybět u řešení státních záležitostí ani na bitevním poli. Jeho loajalita vůči vládci je velmi silná.
BÜLBÜL AGHA
Nadir Sarıbacak
bülbül
Hlavní rádce Safiye Sultan. Jeho neskutečně silná loajalita není způsobena pouze plným nasazením, ale také velkým obdivem k Safiyi Sultan. Stačí jediné nádherné slovo z úst jejích rtů, aby byl Bülbül šťastný muž.
HACI AGHA
Hakan Şahin
haci
V harému žije již dlouhá léta. Krátké chvíle si krátí věčnými hádkami s Bülbülem aghou.
CENNET HATUN
Esra Dermancıoğlu
cennet
Stejně jako každá služebná toužila stát se oblíbenkyní vládce. Tento sen jí ale nevyšel, protože jí služebná Safiye Sultan zničila tvář, ačkoliv sama Safiyi Sultan sloužila. Jakmile se to po mnoha letech dozvěděla, přešla na stranu Kösem Sultan.
AZIZ MAHMUD HÜDAYI
Muhammed Uzuner
hudayi
Hüdayi řídí posvátný dům, ve kterém může hledat úkryt kdokoliv. Tento dům je nedotknutelný i pro samotného vládce. Tomu, kdo se v době nachází, nesmí být ublíženo.
Jen díky vašim příspěvkům je možné provozovat tento projekt a publikovat nové díly pro všechny zcela zdarma. Pokud budete chtít ocenit tuto náročnou práci, můžete poslat libovolnou částku na účet 2100695582/2010 s variabilním symbolem 2222. Fanoušci ze Slovenska mohou využít IBAN CZ6720100000002100695582 a BIC FIOBCZPPXXX.